За ЦИНИК

Центарот за истражување на национализмот и културата е формиран се цел да понуди дополнителен интелектуален простор и експертиза во полето на студиите на национализмот, во општество каде ова поле се соочува со недостаток на научно внимание и институционална поддршка.