Библиографии

„Иако библиографиите главно се користат како сувопарни помагала или информациски средства во академските истражувања, ние сметаме дека тие може да се замислат и да се користат и како „детективски приказни“, коишто нудат траги за откривање на „случаи“, т.е. конструирање микроистории за жените од македонското минато за кои знаеме само делови од приказната.