[ФОТО ГАЛЕРИЈА] Финален промотивен настан Архиви на невидливите 2.0, 28.10.2022, Скопје