Промоција на „Архиви на невидливите“ во Битола, 22.10.2021