„Регионална конференција: Искуства на архивирање и изучување на историјата на жените во печатената култура – патишта на зачувување и споделување (видео)“