Регионално одбележување: 80 години од основањето на АФЖ, наследства и (не)видливост